kurikulum

KURIKULUM KKNI DAN KOMPETENSINYA 

A. PEMETAAN KELOMPOK MATAKULIAH

No

Kode

Nama Matakuliah

 

Rincian SKS

Jenis MK

Kelompok MK

SKS

T

P

L

1

NAS400002

Pancasila

2

2

0

0

WAJIB

Nasional

2

NAS400003

Kewarganegaraan

2

2

0

0

WAJIB

Nasional

3

NAS400001

Bahasa Indonesia

2

2

0

0

WAJIB

Nasional

4

USK401006

Pengantar Studi Islam

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

5

USK401008

Tauhid

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

6

USK401003

Bahasa Arab

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

7

USK401007

Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

8

TIF414029

Fikih dan Usul Fikih

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

9

USK401001

Al Quran dan Hadis

3

3

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

10

USK401001

Akhlak dan Tasawwuf

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

11

USK401005

Filsafat Ilmu

2

2

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

12

TIF404016

Tugas Akhir

6

6

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

13

TIF404013

Kulliah Kerja Nyata *

4

4

0

0

WAJIB

Ke-UIN-an

14

TIF404006

Program Pendampingan Keagamaan I

1

1

0

0

WAJIB

PRODI

15

TIF404009

Program pendampingan Keagamaan II

1

1

0

0

WAJIB

PRODI

16

TIF404055

Keterpaduan Islam, Sains dan Teknologi

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

17

TIF404001

Algoritma dan Pemrograman

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

18

TIF404001

Aljabar Linear

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

19

TIF404017

Analisis dan Perancangan Sistem

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

20

TIF404017

Analisis Proses Bisnis

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

21

TIF404002

Bahasa Inggris

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

22

TIF404018

Bahasa Query Terstruktur

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

23

TIF414044

Basis Data;

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

24

TIF404012

Interaksi Manusia-Komputer

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

25

TIF404023

Jaringan Komputer

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

26

TIF404003

Kalkulus

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

27

TIF404032

Keamanan Komputer

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

28

TIF404024

Kecerdasan Buatan

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

29

TIF404024

Kerja Praktek

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

30

TIF404045

Kewirausahaan

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

31

TIF404048

Komputer dan Masyarakat

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

32

TIF404013

Konsep Bahasa Pemrograman

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

33

TIF404004

Logika Informatika

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

34

TIF404036

Manajemen Mutu Perangkat Lunak

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

35

TIF404049

Manajemen Proyek

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

36

TIF404025

Manajemen Resiko

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

37

TIF404005

Matematika Diskrit

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

38

TIF404008

Metode Numerik

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

39

TIF404037

Metode Penelitian

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

40

TIF404014

Multimedia

2

2

0

0

WAJIB

PRODI

41

TIF404019

Organisasi dan Arsitektur Komputer

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

42

TIF404026

Pemrograman Berorientasi Objek

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

43

TIF404020

Pemrograman Web

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

44

TIF404021

Pengolahan Citra Digital

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

45

TIF404039

Pengujian Perangkat Lunak

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

46

TIF404027

Rekayasa Perangkat Lunak

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

47

USK401007

Seminar Proposal

1

1

0

0

WAJIB

PRODI

48

TIF404028

Sistem Informasi Manajemen

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

49

TIF404022

Sistem Operasi;

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

50

TIF404015

Statistika dan Probabilitas;

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

51

TIF404010

Struktur Data 

4

4

0

0

WAJIB

PRODI

52

TIF404016

Teori Bahasa dan Otomata

3

3

0

0

WAJIB

PRODI

53

TIF414029

Data Mining

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

54

TIF414030

Forensik Digital

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

55

TIF414031

Jaringan Syaraf Tiruan

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

56

TIF414034

Komputasi Bergerak

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

57

TIF414035

Logika Fuzzy

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

58

TIF414038

Pemrosesan data terdistribusi

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

59

TIF414041

Sistem Pakar

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

60

TIF414042

Sistem Pendukung Keputusan

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

61

TIF414044

Basis Data Terdistribusi

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

62

TIF414047

Komputasi Evolusioner

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

63

TIF414051

Pemrograman Jaringan

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

64

TIF414052

Pemrosesan Bahasa Alami

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

65

TIF414053

Pengenalan Pola

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

66

TIF414054

Sistem Informasi Enterprise

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

67

TIF414046

Komputasi Awan

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

68

TIF414050

Pembelajaran Mesin

3

3

0

0

PILIHAN

PRODI

 

B. SEBARAN MATAKULIAH DALAM SEMESTER

 

 

<

Semester 1

NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

Prasyarat

1

USK401001

Akhlak dan Tasawuf

2

 

2

TIF404001

Algoritma dan Pemrograman

4

 

3

TIF404002

Bahasa Inggris

2

 

4

TIF404003

Kalkulus

2

 

5

TIF404004

Logika Informatika

3

 

6

NAS400002

Pancasila

2

 

7

TIF404006

Program Pendampingan Keagamaan I

1

 

8

USK401008

Tauhid

2

 

9

TIF404005

Matematika Diskrit

2

 

JUMLAH

20

 

Semester 2

NO

 

MATA KULIAH

SKS

Prasyarat

1

USK401002

Al-Quran dan Al-Hadits

3

 

2

USK401003

Bahasa Arab

2

 

3

NAS400001

Bahasa Indonesia

2

 

4

NAS400003

Kewarganegaraan

2

 

5

TIF404007

Aljabar Linear

2

Logika Informatika

6

TIF404008

Metode Numerik

2

Kalkulus

7

TIF404009

Program Pendampingan Keagamaan II

1

Program Pendampingan Keagamaan I

8

USK401007

Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal

3

 

9

TIF404010

Struktur Data

4

Algoritma dan Pemrograman (nilai minimal D)

JUMLAH

21

 

 

Semester 3

NO

 

MATA KULIAH

SKS

Prasyarat

1

TIF404014

Multimedia

2

 

2

TIF404011

Basis Data

3

 

3

USK401005

Filsafat Ilmu

2

 

4

TIF404012

Interaksi Manusia dan Komputer

2

 

5

TIF404013

Konsep Bahasa Pemrograman

4

Sturktur data (nilai minimal D)

6

USK401006

Pengantar Studi Islam

2

 

7

TIF404016

Teori Bahasa dan Otomata

3

Matematika Diskrit (nilai minimal D)

8

TIF404015

Statistik dan Probabilistik

3

 

JUMLAH

21

 

Semester 4

NO

 

MATA KULIAH

SKS

Prasyarat

1

TIF404017

Analisis dan Perancangan Sistem

3

 

2

TIF404018

Bahasa Query Terstruktur

3

Basis Data (nilai minimal C)

3

USK401004

Fiqh dan Ushul Fiqh

2

 

4

TIF404020

Pemrograman Web

4

Algoritma dan Pemrograman (nilai minimal C), Basis data (nilai minimal C)

5

TIF404021

Pengolahan Citra Digital

3

Aljabar Linear (nilai minimal D)

6

TIF404022

Sistem Operasi

4

Struktur Data (nilai minimal C)

7

TIF404019

Organisasi dan Arsitektur Komputer

3

 

JUMLAH

22

 

Semester 5

NO

 

MATA KULIAH

SKS

Prasyarat

1

TIF404023

Jaringan Komputer

4

Sistem Operasi (nilai minimal C)

2

TIF404024

Kecerdasan Buatan

3

Teori Bahasa dan Otomata (nilai minimal D)

3

TIF404025

Manajemen Resiko

2

 

4

TIF404026

Pemrograman Berorientasi Objek

4

Struktur Data (nilai minimal C)

5

TIF404028

Sistem Informasi Manajemen

3

Bahasa Query Terstruktur (nilai minimal D)

6

TIF404027

Rekayasa Perangkat Lunak

3

Basis Data (nilai minimal D)

7

TIF404048

Komputer dan Masyarakat

2

 

JUMLAH

21